Niki-de-Saint-Phalle-La-Prairie-MoMA-Magazine-Horse (2)

Niki-de-Saint-Phalle-La-Prairie-MoMA-Magazine-Horse